ท่านต้องการให้ อบต.เกาะตาเลี้ยงพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 3 )
15.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 1 )
5.00%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 4 )
20.00%
การบริการประชาชน ( 8 )
40.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 4 )
20.00%