หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า
สู่เศรษฐกิจก้าวไกล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ อบต.เกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 


นายมนัส คงประจักษ์
ปลัด อบต.เกาะตาเลี้ยง


นางสาวการะเกด มาศิริ
รองปลัด อบต.เกาะตาเลี้ยง
 
กองสวัสดิการสังคม
 


นายมาสพงศ์ ฉิมอ้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวเบ็ญจมาศ พรรณารุโณทัย
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวพิมพ์ชนก วรรณา
พนักงานทั่วไป


นางสาวนันธรภรณ์ นวินนัทธนันทน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ