หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า
สู่เศรษฐกิจก้าวไกล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ อบต.เกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 


นายมนัส คงประจักษ์
ปลัด อบต.เกาะตาเลี้ยง


นางสาวการะเกด มาศิริ
รองปลัด อบต.เกาะตาเลี้ยง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวเสาวนีย์ อ่ำยิ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสราวุธ บุญญา
นิติกร


น.ส.ปภัชญา คงกระพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล


นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวบุญรุ่งสว่าง กระแสร์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายประสิทธิ์ชัย วงศ์อ้ายตาล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย


นางสาวสินีนาฏ เกิดช่าง
ผช.จนท.ธุรการ