หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายมนัส คงประจักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-8561545


นางสาวการะเกด มาศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-5338981
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวเสาวนีย์ อ่ำยิ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 096-3594916


นางสาวสุวลักษณ์ เอี่ยมนุ้ย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-7266768


นางพัชรี กลัดฟัก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-9616891


นายศรันยพงศ์ เจียนพันธุ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ชำนานงาน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 087-5243323


นางธิติมา จินดาศักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 065-5351642


นายมาศพงศ์ ฉิมอ้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 081-9717843