หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สาธารณูปโภคพร้อม น้อมนำวิถีพอเพียง
เคียงคู่สุขภาพและการศึกษา ประชามีสุข
นายอติภัณฑ์ พระทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ค่อนข้างสะดวกโดยเฉพาะระหว่างตำบลกับอำเภอและระหว่างตำบลกับจังหวัด แต่ยังมีถนนภายในหมู่บ้านที่สัญจรไปมาไม่สะดวกเนื่องจากเป็นถนนลูกรังมีฝุ่นมากในฤดูแล้งและมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน
  ถนนสายสำคัญ ได้แก่
 
ถนนจรดวิธีถ่อง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101)
 
ถนนสายศรีสำโรง - บ้านสวน