หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า
สู่เศรษฐกิจก้าวไกล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ อบต.เกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 พ.ค. 2556
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
มาตรารในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
มาตรการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริตในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง รับทราบ การทุจริต หรือ กระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การยบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
มาตรการป้องกันรับสินบน [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)