หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า
สู่เศรษฐกิจก้าวไกล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ อบต.เกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 พ.ค. 2556
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ร่าง- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
-ร่าง- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
-ร่าง- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยพ.ศ. 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 17 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗-๒๕๕๙) [ 19 มิ.ย. 2556 ]  อ่าน : 175  
 
  (1)