หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
แผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี [ 29 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 [ 4 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 12 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 9 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)     2