หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับผึ้ง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตัวอักษรเปลี่ยนพื้นหลังป้ายทำเนียบพร้อมติดตัว จำนวน 4 ป้าย   23 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังไม้ขอน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาแรงงานฉีดพ่นหมอกควัน    23 ส.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านหลุม   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายหลัก ช่วง 2 หมู่ที่ 7   23 ส.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านหลุม   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองลอย หมู่ที่ 8   23 ส.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านหลุม   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมาลัย ไกรบุตร หมู่ที่ 8   23 ส.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ทับผึ้ง   โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กปฐมวัย   23 ส.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับผึ้ง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ   23 ส.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับผึ้ง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบาร์โซ่เลื่อยยนต์ จำนวน 4 เส้น   23 ส.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองตูม   กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ   23 ส.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไกรกลาง   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562   23 ส.ค. 2562 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1681/td>