หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สาธารณูปโภคพร้อม น้อมนำวิถีพอเพียง
เคียงคู่สุขภาพและการศึกษา ประชามีสุข
นายอติภัณฑ์ พระทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563   5 พ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562    24 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สรุปสาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   22 ต.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   21 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   19 ก.ค. 2562 134
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   12 ก.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   22 เม.ย. 2562 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562   17 เม.ย. 2562 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   19 มี.ค. 2562 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการชำระภาษีบำรุงท้องที่ และค่าขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   4 มี.ค. 2562 94
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8