หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า
สู่เศรษฐกิจก้าวไกล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ อบต.เกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 


นายรวม อุดพันธ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายยืน สุทธิสร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายมนัส คงประจักษ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายดิเรก แก้วจินดา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นายวัชรพงษ์ วรรณา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นายทวิช ผกามาศ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นายวิชัย ศรคม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นายนาวา เพ็งอั๊ว
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3


นายประยุทธ จินาวงค์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3


นายพเยาว์ โตจริง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


นายสมชาติ กิ่งแก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


นายสมศักดิ์ เดชฟุ้ง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5