หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สาธารณูปโภคพร้อม น้อมนำวิถีพอเพียง
เคียงคู่สุขภาพและการศึกษา ประชามีสุข
นายอติภัณฑ์ พระทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 


นายทวีป อ้นสาย
กำนันตำบลเกาะตาเลี้ยง ม.5
 
 


นายประพนธ์ มโนรา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายวัชรชัย แจ้งนคร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายมนัส มาคง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายวิทยา คันธนา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นางอำไพ พิมพ์ศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายณรงศักดิ์ เดชมัด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายเอื้อน อินเรือน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายวิเชียร หว่างเชื้อ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9


นายเหมือน สนเพ็ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10