หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า
สู่เศรษฐกิจก้าวไกล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ อบต.เกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท 0023.2/782 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2561 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)  [ 12 พ.ค. 2564 ]   
สท 0023.2/781 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (เยียวยารอบเดือนเมษายน 2561 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)  [ 12 พ.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว2083 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 12 พ.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว2082 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔  [ 12 พ.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว2081 การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 พ.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว774 รายงานผลการดำเนินงาน e - Plan เดือนเมษายน 2564  [ 12 พ.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว2075 รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๖๔  [ 12 พ.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2,303