หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า
สู่เศรษฐกิจก้าวไกล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ อบต.เกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท0023.3/ว912 การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิธิประโยชน์จากโครงการ เราชนะ  [ 25 ก.พ. 2564 ]   
สท0023.5/ว889 การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562  [ 25 ก.พ. 2564 ]   
สท 0023.3/ว381 ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์และปัจจัยภาวะโภชนาการ ภาวะโลหิตจางที่เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญาของเด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี ๒๕๖๔  [ 25 ก.พ. 2564 ]   
สท 0023.3/ว380 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ ๒๐,๒๒-๒๗  [ 25 ก.พ. 2564 ]   
สท 0023.3/ว371 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 25 ก.พ. 2564 ]   
สท 0023.3/ว376 โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 25 ก.พ. 2564 ]   
สท 0023.3/ว375 โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด  [ 25 ก.พ. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2,252