หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า
สู่เศรษฐกิจก้าวไกล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ อบต.เกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ท่าฉนวน   จ้างเหมาบริการรถเครื่องเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.คลองมะพลับ   ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ / ทรายเคลือบสารเทมีฟอส ๑% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.หนองตูม   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวนเด็ก ๓๓ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐ วัน เป็นเงิน ๑๓,๘๖๐บาท(-หนึ่งหมื่ยสามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.หนองตูม   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวนเด็ก ๕๐ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐ วัน เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐บาท(-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.วังน้ำขาว   จ้างจ้างเหมารถแบคโฮ และรถบรรทุกดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
ทต.กลางดง   ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
ทต.บ้านสวน   ซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาดใบตัดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ จำนวน ๑ เครื่อง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.ศรีคีรีมาศ   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนใหญ่ ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.นครเดิฐ   ซ่อมแซมรางระบายน้ำ จากบ้านนายประสิทธิ์ สุกร ถึงบ้านนายใจ เมฆดั้น หมู่ที่ 5 26 พ.ย. 2564
อบต.นครเดิฐ   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าปั๊มบางจาก ถึงวัดดงจันทน์ หมู่ที่ 2 26 พ.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,033