หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า
สู่เศรษฐกิจก้าวไกล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ อบต.เกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ไกรนอก   จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุรศักดิ์ เครือสุข ถึงบ้านนายเสนาะ พลอยดำ หมู่ที่ ๑ ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2565
ทต.คลองยาง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.คลองยาง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.วังน้ำขาว   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.เมืองเก่า   ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถขยะ F135R พร้อมขั่้วแบตเตอรี่ (กองสาธารณสุข) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.เกาะตาเลี้ยง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ ๑๔ บ้านวัดทุ่ง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 2565
ทต.กลางดง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.บ้านสวน   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.บ้านนา   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ติดตั้งเพิ่มเติมและทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ปากน้ำ   จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,452