หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สาธารณูปโภคพร้อม น้อมนำวิถีพอเพียง
เคียงคู่สุขภาพและการศึกษา ประชามีสุข
นายอติภัณฑ์ พระทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาบริการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดข้อมูลเขต (zone) ข้อมูลเขตย่อย (block) และรูปแปลงที่ดิน (prace) ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต พร้อมกระจก และเก้าอี้ทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๕๔ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ๑๕-๓๐ นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน พร้อมโต๊วางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13