หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สาธารณูปโภคพร้อม น้อมนำวิถีพอเพียง
เคียงคู่สุขภาพและการศึกษา ประชามีสุข
นายอติภัณฑ์ พระทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อ ( วัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้อรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคติดต่ออื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้อพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙ ) ตำบลเกาะตาเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเทือง เทศมี บ้านวัดทุ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะตาเลี้ยง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายชั้น ฟักเฟื่อง บ้านวัดทุ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะตาเลี้ยง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มี.ค. 2563 ]จ้างฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษห่วงถุงเท้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]ซื้อฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรการทำพรมเซ็คเท้าจากเศษห่วงถุงเท้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]จ้างฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษห่วงถุงเท้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]จ้างฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษห่วงถุงเท้า ประจำปีงบประมาร ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายชิ้น โตสี หมู่ที่ ๑๔ บ้านเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำดรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16