หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สาธารณูปโภคพร้อม น้อมนำวิถีพอเพียง
เคียงคู่สุขภาพและการศึกษา ประชามีสุข
นายอติภัณฑ์ พระทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อกระสอบใส่ทราย จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ ขนาด ๑๘ X ๓๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายน้าว มาคง ถึงบ้านนางสมเนตร จินวงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านปากแก่ง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]จ้างปูกระเบื้องหลังห้องเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านวงฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านวงฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฉลอง แสงพันธ์ หมู่ที่ ๓ บ้านปากแก่ง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญส่ง แก่นหอมถึงบ้านนายบรรจง ทับทิมทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกระดี่ ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการเพิ่มศักยภาพ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่นยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2562 ]จ้างเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่นยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2562 ]จ้างเพิ่มศักยภาพบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชนด้านการพัฒนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10