หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า
สู่เศรษฐกิจก้าวไกล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ อบต.เกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล.บริเวณที่ดินนางสนอง เขียวจันทร์ หมู่ที่ ๙ บ้านปากแก่ง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างยกระดับถนนดินสายป่าส้าว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระดี่ ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชั้น ฟักเฟื่อง หมู่ที่ ๔ บ้านวัดทุ่ง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร เพื่อใช้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันสำคัญ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อทำการติดตั้งจุดตรวจโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันสำคัญ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลและวันสำคัญ เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารเรียนเพชรพรปัญญา ชั้นที่ ๑ โรงเรียนบ้านวงฆ้อง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมเปลี่ยน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๕๗๐ สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง รับ - ส่ง เพื่อใช้ในพิธีการรับเสด็จส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 50