หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า
สู่เศรษฐกิจก้าวไกล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ อบต.เกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการแยกมิเตอร์ไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนเกาะตาเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองน้ำออก หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองน้ำออก ตำบลเกาะตาเลี้ยง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย [ 23 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองวงฆ้อง ถึงเขตติดต่อตำบลวังลึก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการแยกมิเตอร์ไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.เกาะตาเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขร ๓๔๙ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมมอเตอร์สูบน้ำ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๐๒๔ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 62