หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในส่วนของกองสวัสการสังคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงและรักษาและซ่อมแซม สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๘๕๕๔ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการตรวจเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๘๒ - ๐๐๒๔ สุโขทัย (รถน้ำเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลเกาะตาเลี้ยง หมู่ที่ ๑ - ๗ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายประพนธ์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซุปเปอร์กุ๊ก หมู่ที่ ๙ บ้านปากแก่ง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6