หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า
สู่เศรษฐกิจก้าวไกล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ อบต.เกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดแบบเหล็กตะแกรง โรงเรียนบ้านวงฆ้อง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังหลบหลุมบ่อ ภายในตำบลเกาะตาเลี้ยง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙ และหมู่ที่ ๑๔ ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจำกัดส่ิงปฏิกูล ( ดูดส้วม ) ห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง จำนวน ๒ บ่อ เนื่องจากห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงในสำนักงาน อบต.เกาะตาเลี้ยงเต็มบ่อเก็บและส่งกลิ่นรบกวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดทรายถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองบุคคลที่เข้าร่วมในการประชุมสภา อบต.เกาะตาเลี้ยง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑ ) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]จัดซื้อทรายถม เพื่อใช้กักเก็บน้ำคลองวงฆ้องไว้ใช้ฤดูแล้ง [ 7 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๘๕๕๔ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. รสจืด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๒๐ วันทำการ โรงเรียนบ้านวงฆ้อง จำนวนเด็กนักเรียน ๖๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43