หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า
สู่เศรษฐกิจก้าวไกล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ อบต.เกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ตำบลเกาะตาเลี้ยงเป็น 1 ใน 14 ตำบลของอำเภอศรีสำโรง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านเกาะตาเลี้ยง อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอศรีสำโรงและอยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง ประมาณ 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดสุโขทัย ประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 75 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 46,875 ไร่
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,175 คน แยกเป็น
 
ชาย 3,391 คน คิดเป็นร้อยละ 47.26
 
หญิง 3,784 คน คิดเป็นร้อยละ 52.74
จำนวนครัวเรือน 2,574 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 95.67 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่เหมาะสมแก่การทำนา ทำไร่และทำสวนพื้นที่ดินจะขังน้ำในฤดูฝนส่วนฤดูแล้งจะสามารถทำนา ทำไร่ได้บางพื้นที่เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับ การเกษตรจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วังลึก ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านสวน ต.ตาลเตี้ย อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ทับผึ้ง ต.วังใหญ่ ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย  
 
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ คือ เกษตรกรรม ทางทิศใต้และทิศตะวันออกของตำบลเกาะตาเลี้ยง ส่วนใหญ่ทำนา ปีละ 2 - 3 ครั้งหรือทำนา ตลอดปีโดยใช้น้ำจากบ่อบาดาล คลองชลประทานและน้ำฝนเป็นบางส่วนส่วน ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของตำบล ส่วนมากปลูกพืชไร่ ยาสูบ ถั่วฝักยาว ข้าวโพด มะเขือ มะม่วง และทำนาบางส่วนนอกจากนี้ยังมีอาชีพค้าขาย และ อุตสาหกรรมใน ครัวเรือน เช่น แยกเป็นกลุ่มอาชีพ ดังนี้
  อาชีพการเกษตร ร้อยละ 75
  อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 20
  อาชีพค้าขาย ร้อยละ 3
  อาชีพรับราชการ ร้อยละ 1
 
 
 
  ตำบลเกาะตาเลี้ยงประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน คือ
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองกระดี่ 523 596 1,119 426  
2   บ้านหนองกระดี่ 149 171 320 108
  3   บ้านปากแก่ง 182 220 402 131  
4   บ้านวัดทุ่ง 266 290 556 201
  5   บ้านหนองยาว 336 389 725 253  
6   บ้านหนองยาว 357 403 760 261
  7   บ้านคลองเขนง 111 110 221 74  
8   บ้านวงฆ้อง 311 356 667 232
  9   บ้านปากแก่ง 225 256 481 150  
10   บ้านชุมแสง 148 145 293 125
  11   บ้านวังยาว 198 177 375 191  
12   บ้านคลองน้ำออก 171 213 384 134
  13   บ้านหนองโสน 113 135 248 94  
14   บ้านเกาะตาเลี้ยง 301 323 624 194
    รวม 3,391 3,784 7,175 2,574