หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


นายอติภัณฑ์ พระทองคำ
นายก อบต.เกาะตาเลี้ยง
 


นายบุญเลิศ แสงดารา
รองนายก อบต.เกาะตาเลี้ยง


นายเดช แจ่มขำ
รองนายก อบต.เกาะตาเลี้ยง
 


นายพีรพล เกตุชาญ
เลขานุการนายก