หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า
สู่เศรษฐกิจก้าวไกล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ อบต.เกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 


นายอติภัณฑ์ พระทองคำ
นายก อบต.เกาะตาเลี้ยง
 


นายบุญเลิศ แสงดารา
รองนายก อบต.เกาะตาเลี้ยง


นายเดช แจ่มขำ
รองนายก อบต.เกาะตาเลี้ยง
 


นายเฉลิม แสงดารา
เลขานุการนายก