หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สาธารณูปโภคพร้อม น้อมนำวิถีพอเพียง
เคียงคู่สุขภาพและการศึกษา ประชามีสุข
นายอติภัณฑ์ พระทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 


นายอติภัณฑ์ พระทองคำ
นายก อบต.เกาะตาเลี้ยง
 


นายบุญเลิศ แสงดารา
รองนายก อบต.เกาะตาเลี้ยง


นายเดช แจ่มขำ
รองนายก อบต.เกาะตาเลี้ยง
 


นายเฉลิม แสงดารา
เลขานุการนายก