หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สาธารณูปโภคพร้อม น้อมนำวิถีพอเพียง
เคียงคู่สุขภาพและการศึกษา ประชามีสุข
นายอติภัณฑ์ พระทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หลวงพ่อพวงมาลัย วัดทุ่ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 พ.ค. 2556
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 [ 22 พ.ค. 2557 ]  อ่าน : 50  
 
งบประจำเดือน [ 22 พ.ค. 2557 ]  อ่าน : 42  
 
งบประจำเดือน [ 22 พ.ค. 2557 ]  อ่าน : 45  
 
งบประจำเดือน [ 22 พ.ค. 2557 ]  อ่าน : 46  
 
งบประจำเดือน [ 22 พ.ค. 2557 ]  อ่าน : 23  
 
งบประจำเดือน [ 22 พ.ค. 2557 ]  อ่าน : 51  
 
งบประจำเดือน [ 22 พ.ค. 2557 ]  อ่าน : 27  
 
งบประจำเดือน [ 22 พ.ค. 2557 ]  อ่าน : 21  
 
งบประจำเดือน [ 22 พ.ค. 2557 ]  อ่าน : 31  
 
งบประจำเดือน [ 22 พ.ค. 2557 ]  อ่าน : 49  
 
[ 22 พ.ค. 2557 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2